Rumus Belah Ketupat | Sifat Diagonal Keliling dan Luas Belah Ketupat

6

A. Pengertian Belah Ketupat

Belah Ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan mempunyai besar sama. Dalam Bahasa inggris, belah ketupat disebut rhombus.

Belah ketupat

Nama Rumus
Keliling (Kll) Kll = s + s + s + s
Kll = s × 4
Luas (L) L = ½ × d1 × d2
Sisi (s) s = Kll ÷ 4
Diagonal 1 (d1) d1 = 2 × L ÷ d2
Diagonal 2 (d2) d2 = 2 × L ÷ d1

Catatan: Contoh soal disediakan di bagian bawah


B. Sifat-Sifat Belah Ketupat

 1. Keempat sisinya sama panjang

  Sisi belah ketupat

 2. Mempunyai 2 diagonal yang saling tegak lurus

  Diagonal belah ketupat

  Diagonal 1 (d1) dan diagonal 2 (d2) pada belah ketupat saling tegak lurus membentuk sudut siku-siku (90°).

 3. Sudut yang saling berhadapan mempunyai besar yang sama

  Sudut belah ketupat

  Pada belah ketupat sudut yang berhadapan mempunyai besar yang sama. Ilustrasi di atas menunjukkan besar sudut ∠ABC = ∠ADC dan ∠BAD = ∠BCD.

 4. Besar keempat titik sudutnya 360º
 5. Mempunyai 2 sumbu simetri yang merupakan diagonalnya

  Sumbu simetri pada belah ketupat

C. Rumus Belah Ketupat

Belah ketupat

Nama Rumus
Keliling (Kll) Kll = s + s + s + s
Kll = s × 4
Luas (L) L = ½ × d1 × d2
Sisi (s) s = Kll ÷ 4
Diagonal 1 (d1) d1 = 2 × L ÷ d2
Diagonal 2 (d2) d2 = 2 × L ÷ d1

Contoh 1: Menggunakan Rumus Keliling Belah Ketupat

Hitunglah suatu belah ketupat yang mempunyai panjang sisi 7 cm!

Diketahui: 

s = 7 cm

Ditanya:

Keliling belah ketupat!

Penyelesaian:

Kll = 4 × s
Kll = 4 x 7 cm
Kll = 28 cm

Jadi, keliling belah ketupat adalah 28 cm.


Contoh 2: Menggunakan Rumus Luas Belah Ketupat

Hitunglah luas belah ketupat yang mempunyai panjang diagonal 8 cm dan 7 cm?

Diketahui:

d1 = 8 cm, d2 = 7cm

Ditanya:

Luas belah ketupat!

Penyelesaian:

L = ½ × d1 × d2
L = ½ x 8 cm × 7 cm
L = 28 cm²

Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah 28 cm²

Kontributor soal: Fikar Mohammad


Contoh 3: Menggunakan Rumus Mencari Sisi Belah Ketupat

Sebuah belah ketupat mempunyai keliling 20 cm. Berapakah panjang sisi belah ketupat tersebut?

Diketahui:

Kll = 20 cm

Ditanya:

Panjang sisi belah ketupat!

Penyelesaian:

Kll = 4 × s

s = Kll ÷ 4
s = 20 cm ÷ 4
s = 5 cm

Jadi, sisi belah ketupat tersebut adalah 5 cm.


Contoh 4: Cara Mencari Diagonal Belah Ketupat

Suatu belah ketupat mempunyai luas 24 cm². Apabila diketahui salah satu diagonalnya berukuran 4 cm, hitunglah Panjang diagonal lainnya!

Diketahui:

L = 24 cm², d1 = 4 cm

Ditanya:

Panjang diagonal lainnya (d2)!

Penyelesaian:

L = ½ × d1 × d2

Dengan menggunakan konsep aljabar diperoleh,

d2 = 2 × L ÷ d1
d2 = 2 × 24 cm² ÷ 4 cm
d2 = 12 cm

Jadi, panjang diagonal lainnya adalah 12 cm

Tutorial lainnya: Daftar Isi Pelajaran Matematika


Sekian artikel Rumus Belah Ketupat | Sifat Diagonal Keliling dan Luas Belah Ketupat. Nantikan artikel menarik lainnya dan mohon kesediaannya untuk share dan juga menyukai Fans Page Advernesia. Terima kasih…

6 DISKUSI PEMBACA

 1. Sya kan ikuy seleksi lomba usbn matematika tingkat sd pada saat latihan pertama saya merasa kesulitan dengan kelliling dan luas tapi setelah sya brosing di google sya jadi bisa dengan bantuan advernesia terima kasih dan saya meminta doa agar terpilih lomba usbn 🙂

  • Semoga adik Annisa Nurul Hidayah dapat terpilih dalam lomba matematika.
   Amin ...
   Adik juga dapat belajar materi lainnya di daftar isi belajar Matematika dari Advernesia 🙂

  • Wah, terima kasih Muhammad Haykal atas doanya dan semangatnya ...
   Sekali lagi terima kasih 🙂

Ayo Berdiskusi Bersama! Belajar Lebih Indah dengan Saling Membantu :)

Tulis komentar
Masukkan nama Anda